W sobotę wieczorem, 12.01.2019 r., w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zakończył się comiesięczny dzień skupienia. Animował go o. Paweł Latusek OMI z Poznania. Tematem przewodnim konferencji były słowa z Pisma Świętego: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26). Kaznodzieja zaproponował spojrzenie na powołanie do świętości w towarzystwie o. Karola Dominika Albiniego OMI (1790-1839). Ojciec Albini urodził się w Menton we Włoszech. Święcenia kapłańskie otrzymał w Nicei w 1814 r. Mając 34 lata wstąpił do nowo założonego Zgromadzenia Misjonarzy Prowansji (później Oblatów Maryi Niepokalanej). Był m.in. misjonarzem i wykładowcą teologii moralnej. Umarł w opinii świętości.

Więcej o o. Karolu Dominiku Albinim OMI – kliknij

(pg/WSD Obra)