Obuchów, 25 I 2019

Drodzy Współbracia!

W dniu święta Nawrócenia Św. Pawła Apostoła – w kolejną rocznicę powstania wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – serdecznie pozdrawiam Was ze spotkania oblatów Delegatury na Ukrainie i w Rosji. Oblaci przybyli do Obuchowa pod Kijowem już 23 stycznia. Dotarli szczęśliwie na miejsce ze wszystkich wspólnot Delegatury, pomimo prawdziwego ataku zimy i potężnych zamieci śnieżnych. Pokonali setki kilometrów, by podzielić się opłatkiem, złożyć noworoczne życzenia, porozmawiać i razem się pomodlić. 24 stycznia została zainagurowana kolejna kadencja administracji Delegatury – o. Paweł Wyszkowski objął urząd superiora na trzecie trzylecie, a jego radnymi zostali oo. Arkadiusz Cichla, Aleksander Zieliński i Krzysztof Buzikowski.

25 stycznia to dla większości zgromadzonych w Obuchowie współbraci dzień powrotu do swych parafii i misji, dlatego w łączności z nimi przekazuję Wam najserdeczniejsze życzenia – aby nieustannie wzrastała w nas gorliwość naszych pierwszych Ojców, którzy 25 stycznia 1816 r. rozpoczęli w Aix-en-Provence wspólne życie, marząc o odbudowie Kościoła poprzez głoszenie misji i docieranie do najbardziej opuszczonych. Bądźmy wdzięczni Bogu, że nieustannie zaprasza nas do udziału w tej misji! Dziękujmy także za kończący się Rok Powołań Oblackich – niech inicjatywy podejmowane w tym roku staną się trwałym znakiem naszej pokornej prośby zanoszonej do Boga o nowe powołania oblackie, kapłańskie i zakonne. Kontynuujmy te inicjatywy, módlmy się nadal każdego dnia o powołania, otwierajmy nasze wspólnoty dla tych, którzy chcą lepiej poznać charyzmat oblacki, sami coraz bardziej go kochajmy!

Łączmy się dziś we wspólnym świętowaniu z oblatami wszystkich jurysdykcji Zgromadzenia. Już za kilka miesięcy przywitamy ich przedstawicieli w Obrze, na spotkaniu międzykapitulnym. Bardzo proszę wszystkich Współbraci o modlitwę w intencji dobrego przygotowania i przebiegu tego wyjątkowego wydarzenia, którego organizacją zostaliśmy zaszczyceni.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

Paweł Zając OMI

Prowincjał