Zakończyły się prace renowacyjne w Kodeńskim Sanktuarium Maryjnym. Do pierwotnego blasku wróciła bazylika pw. św. Anny. Gruntownym pracom został również poddany kościół zamkowy pw. Ducha Świętego na kalwarii:

W tym samym czasie w kodeńskim klasztorze odbywają się rekolekcje dla przełożonych domów zakonnych naszej prowincji. Uczestniczy w nich również Prowincjał Polskiej Prowincji – o. Paweł Zając OMI oraz Superior Delegatury na Ukrainie – o. Paweł Wyszkowski OMI. Czas rekolekcji zakonnych to troska o to, abyśmy sami głosząc słowo Boże, byli najpierw Jego słuchaczami. Każdy oblat jest zobowiązany regułą do odbycia tygodniowych ćwiczeń duchowych dla rozwoju swojego powołania i życia wewnętrznego.

(pg/zdj. jk)