MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: UBRAĆ SWYCH MISJONARZY OD STÓP DO GŁÓW.

 Jedynie po ubraniu swych misjonarzy od stóp do głów w solidny pancerz cnót, biskup de Mazenod wyraża zgodę, aby im powiedzieć: następnie pełni ufności…

 Święte Reguły Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na postawie pism, nauki i ducha biskupa Karola, Józefa, Eugeniusza de Mazenod, Paris, 1903, t. 1, s. 17.

Aby odpowiedzieć na pytanie, co powinien uczynić misjonarz, aby stać się apostołem, współpracownikiem Zbawiciela, Eugeniusz wymienia cnoty i przykłady naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które powinien starać się naśladować: 

Rzetelnie pracować, aby stać się świętymi, odważnie podążać po śladach tylu apostołów, którzy zostawili nam tak wspaniałe przykłady cnót w wypełnianiu ich posługiwania, do którego zostali wezwani jak tamci, wyrzec się samych siebie, mieć jedynie na względzie chwałę Boga, dobro Kościoła, zbawienie dusz, nieustannie odnawiać się w duchu swego powołania, żyć w stanie ciągłego samozaparcia i w ciągłej woli dążenia do doskonałości, ciągle stawać się pokornymi, łagodnymi, posłusznymi, miłującymi ubóstwo, umartwionymi, oderwanymi od świata i rodziców, pełnymi gorliwości, gotowymi, aby poświęcić nasze dobra, talenty, odpoczynek, nasze osoby i życie dla miłości Jezusa Chrystusa, na służbę Kościołowi i dla uświęcenia bliźnich.