MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: PEŁNI UFNOŚCI
Jeden z pierwszych biografów Eugeniusza, Alfred Yennveux, opisał ten fragment, jak gdyby misjonarze byli ubrani od stóp do głów w solidny pancerz cnót, w metalową i nie dającą się przebić zbroję żołnierza. Eugeniusz kończy zaproszeniem do oblacji i używa wojskowej terminologii z ćwiczeń duchowych św. Ignacego, który był mu bardzo bliski.
Następnie pełni ufności powinni wejść na pole bitwy i aż do śmierci walczyć o największą chwałę Boga.
 
Reguła z 1818, rozdział pierwszy, §3 Nota Bene. Missions, 78 (1951) s. 16.
Nazewnictwo cnót odpowiada formacji otrzymanej w jego czasach w seminarium. Jeśli pisałby dzisiaj, to przypuszczam, że nazewnictwo Eugeniusza byłoby bliższe poniższej liście cnót, które również wyrażają ducha w wyżej wymienionych:
 
Być ubogim w sercu, łagodnym, smutnym, spragnionym sprawiedliwości, miłosiernym, czystego serca, czyniącym pokój, prześladowanym dla sprawiedliwości. Por. Mt 5, 3-12