MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: OSTATECZNY TEST OBLACJI

Po co tak wymagający program osobistego i duchowego wzrostu? Odpowiedź wpisuje się w potrójną odpowiedź, która wielokrotnie pojawiała się w pismach Eugeniusza, ponieważ kładzie nacisk, aby ciągle pamiętano o chwale Bożej, dobru Kościoła i zbawieniu dusz.

Cóż powinniśmy zrobić, aby dla Jezusa Chrystusa pozyskać tyle dusz, które porzuciły jego jarzmo?… Mieć jedynie na względzie chwałę Boga, dobro Kościoła i zbawienie dusz.

Następnie podaje listę koniecznych cnót, aby dojść do tego celu (zob. wcześniejsze rozważania), po czym jeszcze podkreśla:

poświęcić nasze dobra, talenty, odpoczynek, nasze osoby i życie dla miłości Jezusa Chrystusa, na służbę Kościołowi i dla uświęcenia bliźnich.

Reguła z 1818, rozdział pierwszy, §3 Nota Bene. Missions, 78 (1951) s. 16.

Listę rozpoczął tą właśnie triadą, powtórzył ją jeszcze raz na końcu, aby podkreślić jej znaczenie. To niczym obwoluta książki zawierająca na każdej swej stronie środki oblacji : dla miłości Jezusa Chrystusa, dla dobra Kościoła i zbawienia bliźniego. To ciągle powtarzane wyrażenie odnajdujemy we wszystkich pismach Eugeniusza bądź w potrójnej formie: chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz, bądź w formie podwójnej: chwała Boga i zbawienie dusz.