MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: FUNDAMENT OBLACJI

Zasadą życia Eugeniusza było całkowite być dla Boga. Ta sama idea została zawarta w wyrażeniu żyć dla chwały Boga, co streszcza się w słowie oblacja. To szczyt naśladowania cnót Jezusa Chrystusa, ponieważ chwała Boża była największym pragnieniem Jezusa, co Eugeniusz miał zwyczaj podkreślać:

Całe życie Zbawiciela było całkowicie poświęcone chwale Jego Ojca. I cóż, nie naśladując naszego wzoru w niewinności, czyż miałbym zrezygnować z naśladowania Go w Jego oddaniu dla chwały Ojca i zbawienia ludzi?

Konferencja duchowa, 19.03.1809, w: EO I, t. XIV, nr 48.

Racja naszej oblacji wyrażona w życiu wspólnotowym, duchowości i misji znajduje się w ostatecznym teście, którym Eugeniusz posługiwał się w ciągły sposób do rozeznawania i podejmowaniu decyzji aż do momentu śmierci: czy to dla Bożej chwały, dobra Jego Ciała, Kościoła i zbawienia innych?

Nasz ideał jest absolutnym i entuzjastycznym zaangażowaniem, całkowitym poświęceniem się dla Boga i dla dusz, zaczerpniętym z kontemplacji i naszej jedności z Bogiem. Leo Deschâtelets OMI.