MINĘŁO 200 LAT: PRZEPOWIADANIE: KIM TY JESTEŚ, PRZEMAWIAJĄC W SPOSÓB TAK ELOKWENTNY, ŻE NIE JESTEM W STANIE ZROUMIEĆ, O CZYM MÓWISZ.

W naszym studium Reguły a 1818 roku zobaczyliśmy, jak Eugeniusz określał cele misjonarzy: głosić Ewangelię najbardziej opuszczonym, dostrzec zniknięcie zakonów i naprawić szkody spowodowane przez zdemoralizowanych kapłanów. 15 następnych stron dotyczy głoszenia misji ludowych.

Następna sekcja Reguły jest zatytułowana: Inne ćwiczenia – Przepowiadanie. Zawarł w niej to, nad czym zastanawiał się zanim wypowiedział się na temat przepowiadania w ramach celów Zgromadzenia, o których mówił wcześniej:

Celem Instytutu jest nie tylko głoszenie misji, ale także, na ile pozwolą nasze skromne środki, zastąpienie zakonów oraz naprawienie rozprężenia, jakie wkradło się w szeregi duchowieństwo…

Następnie przesłanie, które ciągle podkreśla jako jedyny możliwy sekret przepowiadania, zmierza w kierunku centrum wspólnoty:

Będzie się przeświadczonym, że łatwiej będzie dojść do tego celu przez przykłady aniżeli przez słowa, również powinniśmy się dogłębnie przekonać, że nieodzowne jest, abyśmy praktykowali wszelkie rodzajów cnót oraz że żadna z nich nie powinna nam być obca.

Innymi słowy, Eugeniusz mówi: to kim jesteście, przemawia w sposób tak elokwentny, że nie jestem w stanie zrozumieć, co mówicie.

 … Nie ma nic solidniejszego niż to, co dokonuje się przez głoszenie Słowa Bożego i przez mądre udzielanie sakramentu pokuty, wszyscy przykładają się do tego, aby być zdolnymi do godnego wypełnienia tych dwóch ważnych zadań.

Reguła z1818, rozdział 3, §1. O przepowiadaniu

Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. Paweł VI, (Evangelii nuntiandi, nr 41).