MINĘŁO 200 LAT: PRZEPOWIADANIE: PRZEŻUWAĆ CHLEB SŁOWA.
Misjonarze, którzy zdecydowaną część swej posługi przeznaczali na głoszenie Ewangelii, potrzebowali być pouczeni o swych priorytetach:
Musimy zmierzać absolutnie tylko do pouczenia ludzi…, nie zadowalać się tym, że im łamiemy chleb Słowa, ale im przeżuwać.
 
Reguła z1818, rozdział 3, §1. O przepowiadaniu.
Te cztery dyrektywy stanowią centrum przepowiadania misjonarza. Musiał być blisko ludzi, aby na bieżąco znać ich potrzeby. Tylko wtedy mógł dać odpowiedź, dając im naukę, której potrzebowali.
Ich celem było karmienie słuchaczy Bożym Słowem, i to nie teorii. Tak jak matka karmi swe dzieci przeżuwając im pokarm, misjonarze sami powinni przeżuć Słowo, aby następnie karmić nim innych. Misjonarze przeżuwali Słowo Boże podczas modlitwy i medytacji Ewangelii, starając się ze swej strony jak najlepiej praktykować cnoty, przeżywane cnoty Królestwa. Tak więc misjonarz mógł powtórzyć za świętym Pawłem: Przekazałem wam to, co przejąłem…