MINĘŁO 200 LAT: PRZEPOWIADANIE: TEST KAZANIA UWIEŃCZONEGO SUKCESEM.

Jednym słowem, robić w ten sposób, aby wychodząc po naszych kazaniach nie podziwiali głupio tego, czego nie zrozumieli, ale żeby wracali zbudowani, poruszeni i pouczeni, zdolni powtórzyć w łonie swojej rodziny to, czego z naszych ust. się nauczyli.

Reguła z1818, rozdział 3, §1. O przepowiadaniu.

Kiedy siada się, aby przygotować kazanie, musimy się zapytać: Jakie orędzie chcę, aby jasno pojęli ludzie, gdy wychodzą z kościoła, udając się do swych codziennych obowiązków? Tak więc każde kazanie jest przygotowywane w świetle tej zasady, z tym jedynym pragnieniem, aby pouczyć i przekazać niezapomniane orędzie, które w ciągu tygodnia mogło ożywiać życie słuchaczy.