Ojciec Mariusz Bosek OMI poprowadził spotkanie w szkole International School of Poznan. Prelekcja dotyczyła edukacji dzieci w krajach trzeciego świata. Postarał się to pokazać na przykładzie Madagaskaru. Dzieci były bardzo zainteresowane tą tematyką i chętnie zadawały pytania. Mogły również obejrzeć eksponaty i produkty misyjne.

International School of Poznan to szkoła wielojęzyczna. Została założona w 2005 roku. We wrześniu 2016 roku liczba uczniów przekroczyła 550. Uczą się w niej dzieci różnych narodowości. Szkoła realizuje międzynarodowy program nauczania. Lekcje odbywają się w języku angielskim.

(zdj. Lumen Caritatis)