W związku z rozpoczynającym się szczytem: “Ochrona nieletnich w Kościele”, który potrwa do 24 lutego 2019 roku, o. Louis Lougen OMI wydał oświadczenie dotyczące watykańskiego spotkania:

Spotkanie w sprawie ochrony nieletnich, które odbędzie się w Watykanie w dniach 21–24 lutego z udziałem Ojca Świętego i przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata to uznanie, że kryzys związany z seksualnym wykorzystywaniem dzieci jest sprawą najwyższej wagi dla Kościoła. Nie wszyscy w Kościele chcą to widzieć. Niektórzy z nas twierdzą, że krytyka Kościoła jest po prostu kolejną oznaką sekularyzmu i próbą zdyskredytowania go.

To spotkanie to sygnał, że Kościół słyszy ból ofiar, doświadcza wstydu i ogromnego żalu za to, co rzeczywiście wydarzyło się w skali, w którą aż trudno uwierzyć. Kościół uznaje nie tylko ból wynikający z nadużyć, ale także trwałe konsekwencje, które prześladują ofiary przez całe życie.

Co zmieni to spotkanie w sprawie ochrony nieletnich? To zależy od każdego z nas. Mamy nadzieję, że zmieni nastawienie przywódców kościelnych, którzy czasami koncentrowali się bardziej na prawnym, aniżeli duszpasterskim rozwiązaniu w podejściu do tych kwestii, pełnym sprawiedliwości i współczucia. Będzie to wymagało od przywódców Kościoła poświęcania czasu na przyjmowanie i słuchanie ofiar. Ofiary, które doświadczyły nadużyć ze strony pewnego oblata, powiedziały mi dobitnie i wyraźnie, że nie chcą być wysłuchiwane przez osoby zatrudnione przez zgromadzenie, choćby najlepiej przygotowane. Oczekują, że zostaną przyjęte przez władze oblatów, które będą miały czas dla ofiar opowiadających historie o swoim poniżeniu i nadużyciach.

Mamy nadzieję, że kolejna zmiana, która płynie z tej konferencji, będzie polegać na tym, że w każdej wspólnocie oblackiej zostaną wypracowane skuteczne procedury zapobiegania nadużyciom, aby miejsca te były bezpieczne dla nieletnich. Obawiam się, że czasami była to jedynie formalność – zasady zapisane w dokumentach i broszurach, którym nie poświęca się tyle uwagi, ile by należało. Musimy zaangażować wszystkich naszych pracowników, wolontariuszy, współpracowników misji i stowarzyszenia oblackie, aby z czujnością tworzyć kulturę zapobiegania nadużyciom. Wszyscy musimy wziąć na siebie tę ważną odpowiedzialność, a nie po prostu zostawić to władzom.

W ostatnich dniach rozmawiałem z ofiarami nadużyć. Reprezentują wiele innych osób wykorzystywanych przez księży lub zakonników i mają trzy główne cele: uświadomić hierarchom kościelnym, że mamy obowiązek chronić wiernych za pomocą skutecznych środków, a nie tylko poprzez formalności, przewidzieć rzeczywiste konsekwencje dla przywódców Kościoła, którzy zaniedbali swoje obowiązki wobec ofiar, a także przezwyciężyć atmosferę tajemnicy w Kościele, tak aby dzielenie się z opinią publiczną faktami dotyczącymi tych, którzy dopuszczali się nadużyć wobec dzieci, odbywało się w sposób transparentny.

Musimy modlić się o powodzenie tego spotkania, a także zobowiązać się do uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby powstrzymać wszelkiego rodzaju nadużycia w Kościele.

Louis Lougen OMI
Superior Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
18 II 2019

(Tłumaczenie: Michał Jóźwiak)

(misyjne.pl/zdj. gł. vatican.va)