Komitet powstał jako realizacja postulatu ostatniej Kapituły Generalnej z 2016 roku. W domu generalnym w Rzymie trwa pierwsze posiedzenie zespołu, który obraduje od 25 lutego 2019 roku. Spotkanie zakończy się w marcu. Komitet stanowi ciało doradcze, które analizuje i wskazuje kierunki działalności misyjnej Zgromadzenia. Działa w ścisłej współpracy z Superiorem Generalnym. Pierwsze zebranie członków zespołu rozpoczęło się modlitwą:

Przewodniczącym grona jest Filipińczyk, Asystent Generalny do spraw Misji – o. Ramon Bernabe OMI. Komitet stanawią: o. Jarosław Różański OMI (Polska), o. Antonio Messeri OMI (Urugwaj), o. Romeo Saniel OMI (Filipiny), o. Marcel Thiaw OMI (Senegal) oraz o. Fernando Velazquez OMI (Stany Zjednoczone i Kanada). O założeniach i tematyce spotkania mówi o. Jarosław Różański OMI:

 

(pg/zdj. OMI World)