Pierwszym męczennikiem-oblatem był brat Alexius Reynard, który zginął w 1875 roku. Dziesięć lat później, dnia 2 kwietnia 1885 roku, przyszła kolej na Leona Fafarda i Felixa Marchanda. Od tamtego czasu, setki oblatów w dramatyczny sposób umierało na misjach. Wielu z nich składało niezwykłe świadectwo życia. Około trzydziestu z nich zostało ogłoszonych błogosławionymi i uznanymi, jako męczennicy za wiarę. Jedynym ich katalogiem jest książka Artura Smitha: „Mártires Oblatos (1831-1997)”, która ukazała się w 2006 roku.

Alexius Reynard OMI

Oblacja osiąga swój szczyt kulminacyjny w męczeństwie, a męczeństwo pozwala nam zrozumieć oblację w jej głębokości i wymaganiach. Jest to powracający motyw w pismach Założyciela i pierwszego pokolenia oblatów. Szczegółowo przestudiował to o. Maurizio Giorgianni w swojej analizie z 1994 roku: „Męczeństwo, charyzmat misji”, streszczając ją w trzech artykułach, jakie ukazały się w „Vie Oblate Life” w 1994 roku (numery 1,2,3). Od tego czasu nie przeprowadzano żadnych poszukiwań w tym temacie. W międzyczasie, beatyfikowano męczenników-oblatów: Józefa Cebulę (1999), oblatów z Hiszpanii (2011), misjonarzy z Laosu (2016). Nadszedł więc czas na głębszą refleksję, dotyczącą tematu: Oblacja i męczeństwo.

W końcu, Generalny Komitet ds. Studiów Oblackich wraz z Postulatorem Generalnym i Prowincją Środkowoeuropejską, zorganizowało konferencję, która odbędzie się w Pozuelo (Madryt, Hiszpania) w dniach 4-5 maja bieżącego roku.

Zapraszamy członków oblackiej rodziny: oblatów, stowarzyszonych z nami, przyjaciół misji, oblatki, członków rodzin męczenników, świeckich przyjaciół.

PROGRAM

Pochylimy się nad męczeństwem oblatów w szerokim kontekście XX stulecia w dwóch momentach.

W pierwszym dniu (4 maja), skupimy się na oblatach-męczennikach z Hiszpanii. Przeanalizujemy sytuację socjalną, polityczną i wojskową okresu wojny domowej w Hiszpanii, aby nakreślić kontekst opowieści i świadectw, dotyczących męczeństwa oblatów.

Drugi dzień (5 maja) zostanie poświęcony szerszemu spojrzeniu na męczeństwo oblatów na różnych kontynentach, wraz z kilkoma przykładami z każdego regionu. Ten drugi moment będzie możliwy dzięki połączeniu z miejscami, które zaplanowaliśmy, przy pomocy transmisji WEBEX .

Całość konferencji będzie można śledzić dzięki technologii live streaming.

PROŚBA O WSPÓŁPRACĘ

Jako dodatek do referatów zawartych w programie, konferencja przyjmie również wasze reakcje, które, w opinii komitetu naukowego, mogą być zaprezentowane w trakcie konferencji i/lub opublikowane w aktach konferencji.

Długość tekstu może wahać się od 5-15 stron (każda strona 2200 znaków, wliczając spacje). Ewentualna prezentacja podczas kongresu – osobiście, wcześniej nagrana lub za pomocą live WEBEXU, będzie trwała 10 minut.

Prosimy o nadsyłanie abstraktu opisującego prezentację (do 4000 znaków) oraz tytułu wystąpienia do 31 marca 2019 roku na adres oblatio@omioblatio.org.

Propozycje zostaną ocenione przez komitet naukowy, który skontaktuje się z autorami.

Tematy można podzielić na dwa rodzaje:

– teologiczno-duchowy: oblacja, męczeństwo i ich wzajemny związek: w kontekście oblackiego życia, w ujęciu doktryny lub świadectw autorów oblackich

– historyczny: udokumentowane świadectwa oblatów, którzy w różnych kontekstach i regionach, zostali zamordowani ze względu na misję.

Dokumentacja konferencji zostanie opublikowana na łamach magazynu „Oblatio” oraz w serii „Oblatio Studia”

(F. Ciardi OMI, tłum. pg)