Wikariusz Generalny, o. Paolo Archiati OMI, poinformował o rozpoczęciu druku nowych Konstytucji i Reguł Zgromadzenia. Nie jest to jednak zmieniony tekst, jeśli chodzi o jego istotę.

Nie jest to nowa edycja, ale w gruncie jest to przedruk tekstu z 2012 roku, zawierający poprawki i korekty redakcyjne, a także zmiany podjęte przez Kapitułę Generalną z 2016 roku.

Propozycje kapituł z 2004, 2010 i 2016 roku oczekiwały przed publikacją na aprobatę Stolicy Apostolskiej. Nowy wydruk nie jest jednak przeznaczony dla każdego oblata. W związku z niskim nakładem, tekst będą otrzymywać przez najbliższe lata przede wszystkim domy nowicjatu Zgromadzenia.

Z wyglądem, treścią i układem nowego nakładu Konstytucji i Reguł, można zapoznać się, klikając na poniższe linki:

TEKST FRANCUSKI

TEKST ANGIELSKI

(pg)