W Niedzielę Palmową rozpoczynamy najważniejszy tydzień w całym roku liturgicznym. Liturgia zaś jest pierwszą nauczycielką przeżywania wiary. Seminarium jest miejscem nie tylko siania ziarna wiedzy teologicznej, ale również miejscem uprzywilejowanym, gdzie wiara zapuszcza korzenie i umacnia się w nieustannym wzroście.

Oblaccy scholastycy uczestniczyli w uroczystościach dnia dzisiejszego wraz ze wspólnotą parafialną pw. św. Jakuba Większego w Obrze. Celebracji eucharystycznej przewodniczył o. Alojzy Sojka OMI – wieloletni wykładowca filozofii, a Mszę św. koncelebrował liturgista – o. Kazimierz Lijka OMI. Tradycyjnie, odbyła się procesja z palmami – na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, właśnie w Niedzielę Palmową, wykonywana jest Pasja Jezusa Chrystusa według relacji ewangelisty Mateusza. Chór wykonuje uwertury, przeznaczone dla zespołu mieszanego – natomiast soliści przejmują role: narratora, Chrystusa i tłumu. Z tego też powodu, na tę okazję łączy się chór parafialny z chórem seminaryjnym. Śpiewana aranżacja Ewangelii, przeznaczonej na dzień dzisiejszy, od wielu już lat gromadzi rzesze parafian oraz gości, którzy przyjeżdżają do Obry z okolicznych miejscowości.

(pg/zdj. OMI Obra)