Przyzwyczailiśmy się, że Msza Krzyżma świętego sprawowana jest w katedrach w Wielki Czwartek do południa. Są to celebracje wyrażające jedność prezbiterium diecezji z następcą Apostołów. Niemniej jednak w krajach o charakterze misyjnym, liturgia ta sprawowana jest zazwyczaj wcześniej – co zresztą przewiduje prawo kanoniczne. Powodowane jest to trudnością kapłanów, aby uczestnicząc w Mszy świętej z biskupem do południa w Wielki Czwartek, mogli wrócić do swoich wspólnot na celebrację Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.

Eucharystii Krzyżma w katedrze pw. św. Antoniego w Zé Doca (Brazylia) przewodniczył Ordynariusz Diecezji o tej samej nazwie – bp Jan Kot OMI. Koncelebrowali ją wszyscy prezbiterzy, pracujący w tym Kościele partykularnym. W katedrze zgromadzili się przedstawiciele wspólnot parafialnych diecezji.

Podczas Eucharystii biskup Jan pobłogosławił oleje święte, które zostały przekazane wspólnotom parafialnym, aby były używane przez cały rok przy udzielaniu sakramentów: chrztu i namaszczenia chorych.

Liturgia Mszy Krzyżma jest również celebracją jedności prezbiterium diecezji ze swoim ordynariuszem. Dlatego też kapłani odnawiają publicznie swoje przyrzeczenia kapłańskie. W homilii biskup Jan Kot OMI podkreślał:

 

Szukajcie świętości i bądźcie sługami Bożymi w służbie ludowi. (…) Dziękuję za waszą dostępność i poświęcenie. (…) w ludzkiej słabości szukajcie świętości i doskonałości Chrystusa, Wiecznego Kapłana.

 

Liturgia Mszy Krzyżma świętego odbyła się również w katedrze w Irkucku na Syberii, w diecezji, w której posługuje o. Karol Lipiński OMI:

(pg/zdj. Diocese de Zé Doca/wierszyna.pl)