Tradycją parafii  pw. św. Eugeniusza de Mazenoda, której patron doświadczył nawrócenia właśnie w Wielki Piątek, jest publiczne nabożeństwo drogi krzyżowej, które odbywa się ulicami parafii. Nawiązuje ono do wydarzeń z życia św. Eugeniusza, który właśnie w Wielki Piątek, patrząc na krzyż Chrystusa, doświadczył ogromu łaski Bożej, jak również zdał sobie sprawę, że jest w stanie grzechu śmiertelnego. To był zwrot w życiu Założyciela.

(pg)