NIECH REGUŁA BĘDZIE PRZESTRZEGANA WE WSZYSTKICH PUNKTACH I PRZEZ WSZYSTKICH.

Eugeniusz na barkach młodego, 29. letniego, ojca Guiguesa, złożył ciężka odpowiedzialność: jest odpowiedzialnym za sanktuarium maryjne, musi pracować z coraz większą liczba pielgrzymów i postarać się, aby bez zgrzytów, zgodnie z oblackimi regułami, funkcjonowała oblacka wspólnota.

 Niech ojciec Guigues zrozumie dobrze wszystkie zobowiązania wynika­jące z jego stanowiska. Jeżeli nie ustanowi doskonałego przestrzegania reguł w swojej wspólnocie, będzie za to odpowiedzialny przed Bogiem i Stowarzy­szeniem. Nie zezwalam na żadną interpretację. Niech Reguła będzie przestrze­gana we wszystkich punktach i przez wszystkich.

List do Ojców Guiguesa i Dassy, 18.08.1834, w: EO I, t. VIII, nr 484.

 

Poza tym musi poradzić sobie z brakiem doświadczenia i zapewnić, aby nasi trzej oblaci postępowali zgodnie z zapisami Konstytucji i Reguł. Trzeba było, aby przewodnikiem życia były nie idee lub kaprysy superiora, ale Reguła. Dobra rada, która pozostaje ciągle aktualna dla naszych wspólnot.