WIERNOŚĆ TA BĘDZIE BARDZIEJ BUDUJĄCA NIŻ PRZESADNE GRZECZNOŚCI…

Regularność wiąże się z zachowywaniem Reguły oblackiego życia (reguła, stąd regularność, oznacza zachowywanie reguły i zgodę, aby oba była przewodnikiem życia). Młoda i dynamiczna wspólnota była po to, aby ludzi, którzy odwiedzali oblatów, przyciągać ku pobożności i sakramentom udzielanym w sanktuarium. Eugeniusz udziela ważnej rady: działać w taki sposób, aby ogromna ilość odwiedzających nie zakłócała życia zakonnego.

 Jeśli napływ obcych osób miałby zachwiać porządkiem, należy podjąć środki zaradcze, aby mimo to utrzymać regularność. Wierność ta będzie bardziej budująca niż przesadne grzeczności, które pociągnęłyby za sobą znaczną stratę czasu i wielki niepo­rządek.

List do Ojców Guiguesa i Dassy, 18.08.1834, w: EO I, t. VIII, nr 484.

 

Ta rada jest aktualna także dzisiaj: będąc blisko ludzi musimy skupiać się na świadectwie, jakie mamy im dać i pokazać, dlaczego jesteśmy przy nich.