W IMIĘ BOŻE WESPRZYJCIE MOJE ŻYCZENIA; WY TO JESTEŚCIE W STANIE ZROBIĆ; WY TEGO CHCECIE; ZABIERZCIE SIĘ DO DZIEŁA.

Eugeniusz należał do osób, które od Ducha Świętego otrzymały charyzmat. Jako Założyciel i Superior Generalny był zobowiązany starać się, aby oblaci żyli i swą misję wypełniali zgodnie z jego duchem. Był bardzo jednoznaczny, kiedy zwracał się do nowych wspólnot złożonych z bardzo młodych oblatów:

Informujcie mnie o wszystkim i konsultujcie się ze mną często. Ojciec Dassy ułatwi przez swoje posłuszeństwo i gorliwość pracę przełożonego. Bę­dzie współpracował z nim w tworzeniu solidnych fundamentów pod instytu­cję, która o tyle przyniesie zaszczyt i honor naszemu Zgromadzeniu, o ile oprzemy się na tej bazie.

Muszą mieć świadomość potrzeb i powinności nowych członków wysłanych do wspólnoty:

Pomyślcie zresztą, że ojciec Vincens, którego wam przyślę, jest wśród nas dopiero od roku; rozluźnienie albo by go zbulwerso­wało, albo pociągnęło na drogę przeciwną do wskazanej jako tę jedyną, dzięki której można osiągnąć cele Stowarzyszenia.

Podsumowuje słowami zachęty:

Widzicie, drogie dzieci, moją trosk­liwość; w imię Boże, wesprzyjcie moje życzenia; wy to jesteście w stanie zro­bić, wy tego chcecie; zabierzcie się do dzieła. Mimo naszego niedostatku, jak tylko będziemy mieli księży, przyślę wam jeszcze jednego.

List do Ojców Guiguesa i Dassy, 18.08.1834, w: EO I, t. VIII, nr 484.