W dniu 10 maja 2019 r. obrzańskie seminarium stało się areną zmagań młodych kaznodziejów. Tego dnia odbył się historyczny, bo pierwszy, Ogólnopolski Konkurs Homiletyczny dla Kleryków. Jego celem było doskonalenie warsztatu homiletycznego oraz budowanie między seminaryjnej wspólnoty. W pionierskim przedsięwzięciu wzięło udział ośmiu uczestników. Reprezentowali oni: diecezję opolską, Zgromadzenie Ducha Świętego, redemptorystów, salezjanów oraz Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Jury w składzie: pani mgr Barbara Bajon, o. dr Marcin Wrzos OMI, ks. dr Michał Klementowicz, o. dr Paweł Jasina TCh oceniło wystąpienia zawodników w dwu etapach. Pierwszy z nich polegał na wygłoszeniu wcześniej przygotowanej homilii do tekstów dowolnej niedzieli zwykłej. Po południu uczestnicy musieli w ciągu piętnastu minut przygotować wystąpienie kaznodziejskie na jeden z dwu zadanych tematów. Konkurencje były więc niezwykle wymagające. Tym bardziej wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie należą się słowa uznania.

 

Jury wyłoniło następujących laureatów:

  1. Adam Cieślak SDB
  2. Jędrzej Baranowski OMI
  3. Aleksander Ćwik CSsR

Mamy nadzieję, że te zmagania to ledwie początek dzieła, które w kolejnych latach gromadzić będzie licznych młodych pasjonatów słowa Bożego. Doświadczenia homiletyczne, zbudowane relacje oraz, oczywiście, zdobyte nagrody to cenny bagaż na drodze wzrastania na drodze do kapłaństwa.

(OMI Obra)