W świętokrzyskim klasztorze, w czwartek 30 maja 2019 roku, podpisano umowę użyczenia oblatom budynku tzw. “szpitalika”. Podmiotem użyczającym nieruchomość jest Świętokrzyski Park Narodowy. Zawarcie umowy dokonało się w obecności prowincjała – o. Pawła Zająca OMI, ekonoma prowincjalnego – o. Józefa Czerneckiego OMI oraz świętokrzyskiej wspólnoty. Ze strony zgromadzenia umowę podpisał superior klasztoru, o. Marian Puchała OMI, zaś ze strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego – dyrektor, dr inż. Jan Reklewski. Porozumienie umożliwi podjęcie prac projektowych zagospodarowania budynku na potrzeby klasztoru, pielgrzymów i turystów, a także aplikowanie o dofinansowanie przewidzianych projektów.

(kj)