W poniedziałek 5 czerwca 2019 roku, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wśród uhonorowanych odznaczeniem był o. Sebastian Łuszczki OMI – ojciec duchowny seminarium oblackiego w Obrze. Medal przyznawany jest na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. Przysługuje Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

 

 

Krew zacząłem oddawać w nowicjacie, 21 lat temu. Oddałem już ponad 25 litrów. W seminarium w Obrze gdzie posługuję, idea honorowego krwiodawstwa jest mocno rozpropagowana również wśród kleryków, którzy regularnie odwiedzają stację krwiodawstwa w Wolsztynie.

 

 

W 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, w tym 612,6 tys. honorowych. Dokonano 1305,6 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. donacji krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza. Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 krwiodawców.

(pg)