IDŹMY DO CELU POPRZEZ PROSTOTĘ NASZEJ POSŁUGI.

W najpiękniejszych miesiącach roku głoszono misje ludowe, zwłaszcza na wioskach, których mieszkańcy wiosną byli zajęci, a latem i jesienią zbierali plony. Chociaż Eugeniusz nie mógł uczestniczyć, koordynował personel i misyjnego ducha. Było to szczególnie ważne, gdyż większość oblatów stanowili młodzi. Wiele z jego listów z początku 1835 roku dotyczą misji.

Opinia ojca o pojedynczych kazaniach w Grenoble utwierdza mnie w przekonaniu, iż należy je odradzać naszym oblatom, nie stanowią one ani aktu miłości do Boga, ani tym bardziej nie przyczyniły się nigdy do nawrócenia kogoś. Skupmy się na misjach, rekolekcjach, katechezach – to dzięki nim łaska Boża dociera do ludzkich dusz. Idźmy do celu poprzez prostotę naszej posługi, zostawmy tym, którzy szukają czegoś innego niż Boga pogoń za ludzkimi dążeniami.

List do ojca Bruno Guiguesa,17.01.1835, w: EO I, t. VIII, nr 502.