BĄDŹCIE BARDZO OSTROŻNI W KRAJACH WYZNANIOWO MIESZANYCH.

Ojciec Mille mieszkał i pracował w Szwajcarii w środowisku zróżnicowanym pod względem religijnym, gdzie niektórzy byli zagorzałymi przeciwnikami katolików. Eugeniusz zaleca oblatom oględność.
Sądzę, że ojciec Guibert napisał, iż ojcu Hermitte’owi dobrze zrobił­by krótki wyjazd na misje. Miał przekazać ojcu swoją opinię co do wybo­ru szefa, którego ojciec wyznaczy. Ktokolwiek to będzie, zalecam mu daleko posuniętą ostrożność. Potrzebujecie jej szczególnie w krajach wyznaniowo mieszanych, które ewangelizujecie. Nie stawiajcie sobie za cel nawracania protestantów. Jeśli skorzystają z waszej obecności, tym lepiej dla nich, ale nie zwracajcie na nich szczególnej uwagi, mogłoby to zaszko­dzić naszemu głównemu zadaniu. Zostaliście posłani jako ad domesticos fidei. Poprzestańcie na tym. Tak mało trzeba, by wzniecić prześladowania o nieobliczalnych skutkach.
 
List do Jeana Baptiste Mille’a, 15.01.1835, w: EO I, t. VIII, nr 501.