Przewodnikiem dwudniowych ćwiczeń duchowych był o. Vlastimil Kadlec OMI z Czech. Swoje rozważania oparł o ikonę “Emaus”, przedstawiającą moment rozpoznania Chrystusa przez uczniów podczas Łamania Chleba.

Swoimi wrażeniami ze spotkania w Obrze dzieli się o. Paweł Wyszkowski OMI – Superior Delegatury na Ukrainie i w Rosji:

(pg)