W domu macierzystym zgromadzenia – Aix en Provence – trwa tzw. probacja. Jest to czas formacji dla oblackich kleryków, który ma im pomóc pogłębiać duchowość św. Eugeniusza de Mazenoda oraz przygotować ich do zaangażowania się w dzieło misyjne poprzez oblację wieczystą (śluby składane na wieki). Widzialnym znakiem tego kroku będzie krzyż oblacki, który po profesji wieczystej będą nosić zatknięty za pasem sutanny, co stanowi strój zwyczajny każdego syna św. Eugeniusza.

W letniej sesji uczestniczy czternastu scholastyków, reprezentujących następujące domy formacyjne: Obra (Polska), Vermicino (Włochy), San Antonio (Texas – Stany Zjednoczone) oraz Międzynarodowy Scholastykat w Rzymie.

(pg)