Z CAŁEGO SERCA APROBUJĘ, ŻE NASI OJCOWIE ODDAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE ZBAWIENIU SWOICH BRACI.

Wszyscy oblaci bez wyjątku oddali się posłudze ofiarom cholery. Krótki tekst zamieszczony poniżej dobrze wskazuje, co znaczy oblacja.

 Niech Bóg błogosławi wszystkich naszych ojców za ich podziwu god­ne, acz niezbędne poświęcenie. Czy można wyobrazić sobie, że działoby się inaczej wśród zakonników, których przeznaczeniem jest najwyższy heroizm? Aprobuję z całego serca, że ojcowie oddają się całkowicie zba­wieniu swoich braci.

List do Henryka Tempiera, 25.07.1835, w: EO I, t. VIII, nr 526.