CI KTÓRZY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POTRZEBUJĄ MODLITWY W ICH ZOBOWIĄZANIACH.

 

Chociaż wiele ostatnich medytacji poświęciłem wyłącznie epidemii cholery, należy pamiętać, że Eugeniusz jako Superior Generalny ciągle nadawał kierunek duchowi i oblackiej misji. W szczególny sposób czuwał nad młodymi superiorami w ich misji wskazywania ducha i posługi w lokalnych wspólnotach.

 

Proszę pamiętać, że ojciec powinien być wzorem dla wszystkich. Niech ojciec często odprawia orację na temat obowiązków związanych z ojca stanowiskiem; to wcale nie jest mało; niech ojciec ma się na bacz­ności.

 

List do Jeana Baptiste Mille, 02.05.1835, w: EO I, t. VIII, nr 513.

 

Wzorem apostolskiej wspólnoty była wspólnota Apostołów z Jezusem. Stąd konieczność modlitwy, aby taką wspólnotę tworzyć. To zaproszenie, aby wszystkie nasze działania i obowiązki zobaczyć przez pryzmat modlitwy.