CIĄG DALSZY KAMPANII ZNIESŁAWIANIA

 

W kampanii zniesławiania Eugeniusza, 10 lipca, ksiądz Martin-Lazare w antyreligijnym dzienniku Semafor opublikował artykuł, w którym utrzymywał, że kardynał Pacca, sekretarz Stanu, napisał do biskupa Ikozji, aby mu zarzucić złe kierowanie diecezją marsylską.  Eugeniusz napisał do ojca Tempiera, wikariusza generalnego diecezji:

 

Chociaż artykuł, który mi ojciec przesłał, jest nieco absurdalny, nie chciałbym pozostawić go bez odpowiedzi. Miał ojciec do dyspozycji wszyst­kie atuty, aby udowodnić, że redaktor był współpracownikiem policji, otrzy­mał ojciec na mój adres list od kardynała Packi, jedynie policja mogła go o tym poinformować.

 

Autor listu był poinformowany o liście pochodzącym od kardynała i wykorzystał sytuację, aby wymyśleć złośliwe historie o jego treści. Eugeniusz zaproponował:

 

Treść listu była pełna życzliwości, jak zwykle wszyst­kie listy Jego Eminencji, ojciec oskarżył autora artykułu o rażące kalumnie i, aby wszyscy mogli poznać prawdę, dał ojciec tekst do przeczytania dzien­nikowi „La Gazette”, a następnie przedłożył ojciec oryginał w sekretariacie biskupstwa, polecając pokazywać go każdemu, kto tylko zechce.

 

List do Henryka Tempiera, 13-14.07.1835, w: EO I, t. VIII, nr 522.

Życie i działalność Eugeniusza zawsze były oparte o słowa Jezusa: Prawda was wyzwoli. J 8, 31.