Dobiegły końca uroczystości związane z tygodniowym odpustem ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Cały miniony tydzień był czasem bogatym w wydarzenia związane z czasem odpustu. Do sanktuarium przebyło jak zwykle wielu pątników, którzy pragnęli pokłonić się Relikwiom Drzewa Krzyża Świętego i w ich blasku przeżyć swojej osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Ten wyjątkowy czas modlitwy przeżywaliśmy pod hasłem “Patrząc na Krzyż – uczmy sie miłości”.

W liturgiczne święto Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego w sanktuarium na Świętym Krzyżu zgromadziło się wielu pątników nie tylko z kraju ale także i z zagranicy, którzy docierali na szczyt darmowym autobusem PKS Ostrowiec Świętokrzyski. Licznie korzystali z sakramentu pokuty i pojednania.

Głównej sumie odpustowej o godzinie 12.00 – transmitowanej przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Kielce – przewodniczył i wygłosił homilię biskup Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Wraz z biskupem koncelebrowało kilkudziesięciu prezbiterów – diecezjalnych i zakonnych –  na czele z Ordynariuszem Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Pawłem Zającem OMI. Biskup oraz kapłani do ołtarza celebry jechali repliką papa mobile, którym w 1979 roku podróżował Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Wszystkich przybyłych pątników powitał o. Marian Puchała OMI, superior świętokrzyskiej wspólnoty.

Pasterz Kościoła sandomierskiego w homilii wspomniał o ogólnopolskiej akcji modlitewnej „Polska pod krzyżem”:

W odpust Podwyższenia Krzyża Świętego gromadzimy się wokół jego relikwii. Pozostajemy w duchowej łączności ze wszystkimi, którzy modlą się we Włocławku, a także w świątyniach, we wspólnotach i rodzinach, przy krzyżach przydrożnych. Papież Franciszek pobłogosławił rozmodlonej Polsce pod krzyżem, zachęcając do trwania wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp krzyża Jej Syna. A ponieważ są z nami Telewizja Trwam, Radio Maryja i Radio Kielce, możemy się również słyszeć i oglądać. Bardzo za to dziękujemy.

W dalszej części homilii wskazał także na prześladowanie naszych sióstr i braci:

Pan Jezus pragnie nas blisko siebie, gdy doświadcza opuszczenia i poniżenia. On chce, abyśmy stali przy krzyżach naszych prześladowanych sióstr i braci chrześcijan – niemal ćwierć miliona –  na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji oraz w innych częściach globu. A stać przy ich krzyżach to znaczy pamiętać. Pamiętać przez modlitwę, pomoc materialną, a także domagając się zdecydowanych działań na forum międzynarodowym ze strony Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pasterz Kościoła sandomierskiego, zauważając współczesne zagrożenia w życiu społecznym i w życiu Kościoła, przestrzegał:

Widzimy, co stało się w Niemczech, a dzisiaj doświadczamy tego również na polskiej ziemi, chociaż na tle innych krajów Unii Europejskiej nasz Kościół wyróżnia się nadal pozytywnie. Nie ulegajmy jednak pokusie, żeby widzieć tylko to, co chcemy zobaczyć. Bądźmy czujni bo lawina ruszyła. Neopogaństwo robi niestety postępy i u nas. Zwłaszcza polskie dusze, zaczynając od najmłodszych pokoleń. Jego zwiastunami są wybiórcze podejście do prawd wiary, zanik praktyk religijnych, moralność czysto rozumowa, odrzucenie zbawczego posłannictwa Kościoła – zauważył hierarcha.

We wspólnej modlitwie odpustowej w blasku relikwii Drzewa Krzyża Świętego udział wzięli: wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej: Maria Zuba, Krzysztof Lipiec, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś samorządowcy: Członek Zarządy Powiatu Kieleckiego Stefan Bąk, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz. Obecni byli także przewodniczący Rad Gminnych oraz Radni z licznych jednostek samorządowych

Liturgię sumy odpustowej uświetnił Chór „Con Anima” z parafii z Waśniowa oraz Orkiestra Dęta OSP z Bielin, Rycerze Kolumba, przedstawiciele  Nowej Słupi i Bielin w strojach ludowych. Obecne były także Poczty Sztandarowe. Podczas Mszy świętej służbę liturgiczną pełnili żołnierze z 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Terytorialnych.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowań wypowiedział o. Paweł Zając OMI, Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Następnie biskup udzielił wszystkim zebranym na wspólnej modlitwie błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, które dziś były umieszczone w XVII – wiecznym pacyfikale. Wierni na zakończenie Mszy świętej mieli okazję oddać cześć relikwiom Krzyża przez ucałowanie.

W godzinach popołudniowych w bazylice mniejszej miał miejsce koncert uwielbienia „Święć się Imię Twoje” w wykonaniu instrumentalistów, solistów i chóru „Con Anima” z Waśniowa pod dyrekcją Moniki Gryzki.

Natomiast o godzinie 21.00 rozpoczęło się kolejne, ogólnopolskie nocne czuwanie przy relikwiach krzyża Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W godzinie Apelu Jasnogórskiego wiernym towarzyszył biskup senior Edward Frankowski z Sandomierza. Mszy się o godzinie 23.00 przewodniczył biskup Henryk Tomasik z Radomia.

Po raz kolejny w ramach Tygodniowego Odpustu ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego z 14/15 września odbyło się nocne czuwanie Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów na Świętym Krzyżu. Tegoroczne czuwanie zgromadziło w świętokrzyskiej bazylice, podobnie jak w latach ubiegłych blisko tysiąc osób z ponad 30 diecezji polskich. Wśród nich obecni byli posłowie i senatorowie tworzący Wspólnotę Sejmową dla Intronizacji NSPJ.

Uczestnicy  modlili się w następujących  intencjach: o Polskę wierną Bogu i Ewangelii; wynagrodzenia za grzechy osobiste i społeczne; wynagrodzenia za znieważanie Krzyża i wizerunków Matki Bożej; o rozwój Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce i świecie; o rychłą beatyfikację sł. Bożej Rozalii Celak; w intencji Prezydenta Rzeczypospolitej i rządzących; o pokój na świecie i jedność Polaków.

Czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim. Rozważanie podczas modlitwy apelowej poprowadził biskup senior Edward Frankowski z Sandomierza.

Mszy świętej celebrowanej o godzinie 23.00 przewodniczył biskup Henryk Tomasik z Radomia. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowało kilkunastu kapłanów, którzy przybyli wraz z wiernymi.

W wygłoszonej przez siebie homilii biskup Tomasik mówił o Krzyżu Chrystusa jako czytelnym znaku miłosierdzia, jakie płynie od Boga:

Pionowa belka Krzyża przypomina nam o prawdzie Bożej i łaskach jakimi Bóg nas obdarowuje. Pozioma, do której przybito ramiona Jezusa, mówi do nas: “wszystkich pociągnę do siebie”; Krzyż jest światłem dla wszystkich i nadzieją dla ubogich: – przypomniał biskup Henryk.

W dalszej części homilii stwierdził:

Trwa nowe podwyższenie Krzyża; ono dokonuje się w naszych sercach i ma ono konkretne wymiary: w wierności, wdzięczności i wynagrodzeniu. Krzyż przypomina nam o tajemnicy Chrystusowej miłości. Dziś prośmy szczególnie o dar wierności, aby Polska trwała pod Krzyżem. Razem przepraszajmy także za profanację krzyży, za zniewagi Najświętszego Sakramentu, za zniewagi wizerunku Matki Bożej – apelował hierarcha.

Uczestnicy czuwania odprawili także drogę krzyżową, koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpiewali godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Modlitewne czuwanie zakończyło się w godzinach porannych – o 4 rano pątnicy wyruszyli w drogę powrotną. Dzień 15 września był czasem modlitwy w intencjach ludzi chorych i w podeszłym wieku. Na każdej Eucharystii był udzielany sakrament namaszczenia chorych.

(pg/Święty Krzyż)