W Reducie Banku Polskiego w Warszawie zakończyła się pierwsza edycja projektu “Polska Marka Turystyczna”, zorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Spośród 117 zgłoszeń nadesłanych do konkursu, wyłoniono 5 podmiotów, którym przyznano tytuł “Polska Marka Turystyczna” oraz sześć kolejnych, które nominowano do tytułu. Wśród “kandydatów” do prestiżowego tytułu znalazła się marka “Ziemia Świętego Krzyża”

Inicjatywa stawia sobie za cel szczególną promocję tych regionów, które mogą stać się odpowiedzią na zmieniające się trendy w turystyce oraz ukazać bogactwo historyczno-kulturalne naszego kraju. Wiąże się z tym wsparcie finansowe jak również marketingowe w zakresie budowania i umacniania marki turystycznej.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy Polską Organizacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna – wyjaśnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Podczas trwania projektu przedstawiciele resortu odwiedzili klasztor na Świętym Krzyżu, aby zapoznać się z działalnością podmiotów zaangażowanych w rozwój i promocję obszaru “Ziemia Świętego Krzyża” oraz wysłuchać ich uwag i propozycji. Podsumowaniem wizyty było wskazanie rekomendacji co do dalszego rozwoju marki.

(pg/zdj. POT, mp)