W oblackim klasztorze w Warszawie zebrała się komisja medialna polskiej prowincji, aby pochylić się nad rzeczywistością Internetu, jako nowym “areopagiem” głoszenia Dobrej Nowiny. Podkreślono znaczenie identyfikacji wizualnej charyzmatu oblackiego, w sposób szczególny poprzez działania na oficjalnej stronie prowincji – oblaci.pl. Ważnym tematem obrad było zoptymalizowanie działań koordynujących informacje o życiu prowincji oraz zaangażowaniu oblatów w różne dzieła i posługi. Wysunięto też praktyczne postulaty, które zostaną przedłożone prowincjałowi do rozeznania.

Ważnym punktem spotkania była wizyta ojca duchownego prowincji – o. Leona Nieściora OMI, który pilotuje powstawanie listów Założyciela w wersji audio. Padła również konkretna propozycja propagowania duchowości św. Eugeniusza w kontekście obchodów 100-lecia prowincji.

Za temat kolejnego spotkania komisji obrano obecność oblatów w mediach, z uwzględnieniem mediów społecznościowych.

Komisje powoływane przez prowincjała z radą mają charakter doradczy. Ich członkami są oblaci zaangażowani w poszczególne dzieła. W skład komisji medialnej wchodzą: Koordynator medialny prowincji, oblaci związani z mediami – m.in. redaktor naczelny “Misyjnych Dróg” i portalu “misyjne.pl” oraz dwie osoby świeckie, które ściśle współpracują z oblatami w dziele ewangelizacyjnym naszej prowincji.

(pg)