W dniu 30 września 2019 roku w murach klasztoru świętokrzyskiego miało miejsce spotkanie robocze Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dyrektorami i przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z całej Polski. Obrady rozpoczęły się od słów powitania ze strony gospodarzy miejsca – oblatów Niepokalanej, w imieniu których gości przywitał o. Marian Puchała OMI – przełożony lokalnej wspólnoty zakonnej. Po kawie uczestnicy wysłuchali krótkiego referatu wprowadzającego w tematykę wizyty. Wygłosił go Ordynariusz Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. dr hab. Paweł Zając OMI. Na kanwie encykliki papieża Franciszka “Laudato si” o ochronie środowiska naturalnego, prowincjał wskazywał na problem troski o przyrodę jako daru od Boga. W kluczu interdyscyplinarnym ukazał tematykę ochrony środowiska na kartach Pisma Świętego, w nauczaniu Ojców Kościoła, sięgając również po teksty średniowieczne.

Na platformie widokowej nieopodal zabudowań klasztornych uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć piękno świętokrzyskiej przyrody, którym dzielił się dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Jan Reklewski.

Był również czas na zapoznanie się z historią opactwa pobenedyktyńskiego, działalnością misyjną misjonarzy oblatów, a także pomodlić się przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego. Wielu spośród uczestników było na Świętym Krzyżu po raz pierwszy.

(pg/mp)