W SŁUŻBIE TEGO SANKTUARIUM, ABY LEPIEJ KIEROWAĆ POBOŻNOŚCIĄ LUDZI.

Misjonarze posługujący w sanktuarium Notre-Dame de l’Osier pamiętali o tych słowach:

Jeśli chodzi o pracę na zewnątrz, należy pamiętać, że Opatrzność po­stawiła was w służbie tego sanktuarium, by lepiej kierować pobożnością ludzi. Niech zawierzenie Matce Bożej doprowadzi ich do nawrócenia po­przez waszą posługę.

 List do Bruno Guiguesa, 03.09.1835, w: EO I, t. VIII, nr 541.

Ludzie do sanktuarium przychodzili z racji ich maryjnej pobożności. Misja oblatów polegała na byciu współpracownikami naszego Pana, aby odpowiednio tą pobożność kształtować, nie tylko tą maryjną, ale również chrystocentryczną. Celem tego sanktuarium nie było prowadzenie ludzi do Maryi, ale poprzez Jej przykład i wstawiennictwo do Jej Syna.