WIELE ŁAGODNOŚCI W MANIERACH, DUŻO STANOWCZOŚCI W ZASADACH DZIAŁANIA, WE WSZYSTKIM, CO DOTYCZY REGUŁY.

Członkowie oblackiej wspólnoty z Notre-Dame de l’Osier mieli od 27 do 32 lat i posiadali niewielkie doświadczenie w posłudze kapłańskiej. Dlatego Eugeniusz czuwał nad nimi i prowadził ich, aby dać im solidną formację. Jest to bardzo ważne, gdy czytamy fragment listów Eugeniusza do tej wspólnoty.

Zalecam łagodność w manierach, ale dużo stanowczości w zasadach działania, we wszystkim, co dotyczy Reguły lub sfery ducha Zgromadze­nia. Nie zachowujcie się jak dzieci.  

List do Bruno Guiguesa, 08.10.1835, w: EO I, t. VIII, nr 547.

Jedynym sposobem, jaki miał do dyspozycji młody superior wspólnoty, ojciec Bruno Guigues, aby kierować swoimi współpracownikami, było ścisłe przestrzeganie oblackiej Reguły.  Musiał ich nauczać, jak w ścisły sposób zgodzić się z jej nakazami i duchem, Reguł oraz jak pozostać elastycznym wobec spraw drugorzędnych. Niekiedy trudno uchwycić tę różnicę, wówczas wpada się w pułapkę skupienia się na tym, co nieistotne i zapomnienia o tym, co najważniejsze.