Świat coraz bardziej żyje wirtualnie niż realnie. Można ubolewać nad takim stanem rzeczy, ale jest to poniekąd nieuniknione. Informacje coraz częściej są przekazywane nie fizycznie, ale wirtualnie… Internet staje się również wyzwaniem ewangelizacyjnym – nie uprawiania prozelityzmu, ale przekazywania dobrych informacji, które budują wiarę, a jednocześnie stają się zachętą do bardziej realnego przeżywania wiary i angażowania się w życie i misję Kościoła.

Z tego też względu – obok Facebooka, który w Polsce cieszy się ogromną popularnością – postanowiliśmy wznowić “ćwierkanie” na Twitterze. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszego Zgromadzenia do śledzenia nas na @oblaci_pl

(pg)