Dobiegło końca spotkanie Regionu Europejskiego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (13-17 X 2019). Prowincjałowie, superiorowie delegatur, misji i dystryktów oraz odpowiedzialni za międzynarodowe komisje do spraw formacji, misji, młodzieży, powołań oraz finansów zgromadzili się na doroczne obrady, które w tym roku miały miejsce w sanktuarium Notre Dame de Lumière, niedaleko Awinionu. Sanktuarium powstało w połowie XVII w., po cudownych uzdrowieniach i objawieniach Dzieciątka Jezus. Szybko rozwinęło się jako centrum pielgrzymkowe, rozbudowane przez ojców karmelitów. Ojcowie zostali usunięci z sanktuarium w czasie rewolucji francuskiej. Wciąż licznymi pielgrzymami od 1837 r. zaopiekowali się Misjonarze Oblaci M.N. Założyciel Zgromadzenia, św. Eugeniusz de Mazenod, jako biskup Marsylii przybywał tu często, głosić kazania w języku prowansalskim. Jest to zatem obecnie jedna z najstarszych wspólnot oblackich prowincji francuskiej. W czasie II wojny światowej część polskich scholastyków, zmuszona do opuszczenia Polski, ukończyła tu swoje przygotowanie seminaryjne i przyjęła święcenia kapłańskie, następnie zasilając szeregi kapelanów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Podczas spotkania omówiono bieżące inicjatywy, wspólne dla całego Regionu Europy. Należy do nich m.in. oblacka wspólnota międzynarodowa przy sanktuarium w Lourdes, zaangażowanie na rzecz duszpasterstwa młodzieży i powołań, wspieranie międzykulturowych wspólnot oraz zmiany dotychczasowych struktur prowincji zakonnych, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby misji. Sesję koordynował o. Paweł Zając OMI, aktualnie przewodniczący Międzyprowincjalnej Konferencji Europejskiej (CIE).

Region Europejski Misjonarzy Oblatów M.N. składa się z 6 prowincji zakonnych (Francja, Belgia, Anglia-Irlandia, Polska, Środkowoeuropejska, Śródziemnomorska), delegatur na Ukrainie i Francji-Beneluksu, misji na Białorusi i w Rumunii oraz dystryktów w Danii oraz Szwecji-Norwegii. W regionie posługuje prawie 1000 misjonarzy oblatów – kapłanów i braci zakonnych, w tym prawie 300 w Polsce.

(pz)