Jako zakonnicy, oprócz głoszenia słowa Bożego, rezerwujemy sobie w ciągu roku czas na nasze osobiste uświęcenie. Służą temu tzw. rekolekcje roczne, przewidziane przez regułę zakonną, które trwają przynajmniej pięć dni. Jest to moment naszego oderwania się od codziennych obowiązków, abyśmy zabiegając o zbawienie innych, nie zatracili samych siebie.

Roczne rekolekcje zakonne odbywają się według wcześniej zaplanowanego harmonogramu, w kilku miejscach w Polsce, aby każdy oblat mógł wybrać stosowny dla siebie czas. Niemniej jednak listopadowa seria rekolekcji zakonnych w Kodniu nabrała szczególnego charakteru, ponieważ uczestniczą w niej oblaci z Delegatury Ukraina-Rosja. Jest to pierwsza sytuacja w historii, kiedy większość oblatów, posługujących na Ukrainie i w Rosji, wraz ze swoim przełożonym, uczestniczą w rekolekcjach w Polsce.

Przewodnikiem skupienia w Kodniu jest prezbiter z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – br. Ireneusz Naumowicz, gwardian i proboszcz z Krynicy Morskiej.

Superior Delegatury Ukraina-Rosja, o. Paweł Wyszkowski OMI, wyjaśnia powody obecności w Kodniu:

(pg)