W listopadowym wideo Ojciec Święty Franciszek zwraca się z prośbą o włączenie się w modlitwę za Bliski Wschód. Z punktu widzenia geograficznego jest to region trudny do dokładnego sprecyzowania, ale przyjmuje się powszechnie, że jest to obszar na wschód od Morza Śródziemnego.

Na obszarze Bliskiego Wschodu 93% populacji to muzułmanie (dzielący się na różne odłamy), 5% stanowią chrześcijanie (katolicy i prawosławni, podzieleni na różne obrządki i tradycje eklezjalne), 2% wyznawcy judaizmu i około 1% stanowią zoroastranie, samarytanie, jezydzi i bahaici.

(pg)