Najczęściej spotykaną w Polsce relikwią św. Jana Pawła II jest kropla jego krwi. Do niedawna za relikwie uważano również przedmioty, które należały do świętych, czy fragmenty ubrania, które nosił. Po reformie stopniowania relikwii, uważa się za nie tylko części ciała osoby wyniesionej na ołtarze. Rzadko zatem można znaleźć relikwie Karola Wojtyły – inne niż jego krew. Wyjątkowe szczęście spotkało zatem wspólnotę zakonną i budującą się parafię w Opolu, których patronem jest św. Jan Paweł II. Ojciec Joachim Kusz OMI – misjonarz z opolskiego klasztoru, przywiózł dzisiaj ze sobą pęk włosów patrona komunitetu oraz nowo utworzonej wspólnoty parafialnej. Było to możliwe dzięki serdecznym relacjom, jakie od lat łączą oblata z Rycerzami Jana Pawła II. Dzięki wsparciu generała rycerzy, Krzysztofa Wąsowskiego, oraz Komandora Warszawskiego dotarł do dawnego fryzjera kardynała Karola Wojtyły, który okazjonalnie służył swoimi umiejętnościami fryzjerskimi – już papieżowi – podczas jego pielgrzymek do ojczyzny. Zachował z tego czasu pukiel włosów, którego autentyczność potwierdzona jest dodatkowo dokumentem kanclerza kurii metropolitarnej w Warszawie.

(pg/zdj. jk)