DZIAŁAJCIE JEDYNIE DLA BOGA, NIEUSTANNIE CHODŹCIE W JEGO OBECNOŚCI.

Eugeniusz nieustannie przypomina, że sukces każdego działania duszpasterskiego zależy od jakości relacji z Bogiem, inaczej jesteśmy po prostu funkcjonariuszami a nie uczniami.

Pole­cam ci trzymać rękę na pulsie, aby życie było zgodne z Regułą. Modlitwa, rachunek sumienia itd. Nie bądźcie ludźmi całkowicie oddanymi dziełom zewnętrznym, aby nie przypuszczano, że macie tylko zwyczaj praktyk naj­bardziej właściwych całkiem dobremu księdzu. To rozproszenie powoduje niezmierną szkodę.

Nie zapominajcie, że jesteście misjonarzami z zawodu, przeto musicie przestrzegać regulaminu podczas misji i na ten czas z góry przewidzianego, już praktykowanego; sło­wem regularnie każdemu z was jest on znany. To dotyczy zachowania się, które musi być poważne i powściągliwe.

Słowem, po­stępujcie w ten sposób, nie tylko robiąc dużo dobra, ale zostawiając po so­bie prawdziwą woń świętości. Inaczej mówiono by o was, że wykonujecie swoje rzemiosło. Koniecznie trzeba być mężami Bożymi, działać jedynie dla Boga, chodzić nieustannie w Jego obecności, budować od rana do wieczora tych wszystkich, którzy mają do was sprawę albo was otaczają.

List do Jeana Baptiste Mille, 20.01.1837, w: EO I, t. IX, nr 603.