W czwartek po południu w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie zakończyły się trzydniowe warsztaty dla rzeczników i pracowników instytucji kościelnych. Z polskiej prowincji obecny był o. Paweł Gomulak OMI – odpowiedzialny za media prowincji i komunikację ze środkami masowego przekazu oraz o. Marcin Wrzos OMI – redaktor naczelny portalu misyjne.pl i czasopisma “Misyjne Drogi”. W warsztatach uczestniczyła również większość grona redakcyjnego misyjne.pl.

Tematem piętnastego już spotkania była “komunikacja kryzysowa”. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści od współpracy z mediami, dziennikarze, influencerzy. Tematykę mediów, współpracy z nimi oraz obecności w świecie wirtualnym podjęli: starszy brygadier Paweł Frątczak -Doradca i Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, redaktor Bogdan Rymanowski ze stacji “Polsat”, ks. Przemysław Śliwiński – Rzecznik Prasowy Archidiecezji Warszawskiej, Ewelina Chełstowska – projekt Urzekająca.pl, ks. Maciej Makuła – Kierownik Redakcji Audycji Katolickich w TVP S.A., o. Jan Maria Szewek OFMConv oraz ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch.

Prelegenci podejmowali również tematy trudne dla wspólnoty Kościoła – związane z zapewnieniem ochrony dzieci i młodzieży w instytucjach kościelnych oraz zadośćuczynieniem wobec osób pokrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Wśród podejmujących tą tematykę byli: o. dr Adam Żak SJ, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka, abp Wojciech Polak – Delegat KEP do spraw Dzieci i Młodzieży, ks. dr Piotr Studnicki, Kierownik Biura Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, ks. dr Jan Dohnalik – Kanclerz Kurii Polowej WP, a także Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Coroczne warsztaty dla rzeczników i pracowników instytucji kościelnych dają okazję nie tylko zdobycia teoretycznej wiedzy, ale również praktycznego podnoszenia kwalifikacji. Stanowią okazję do wzajemnej wymiany doświadczenia i budowania więzi. W tegorocznych warsztatach uczestnicy wysłuchali 22 wykładów: “Ochrona dziecka w instytucjach kościelnych”, “Zarządzanie informacją w biurze prasowym”, “Wywiad na żywo w prime time”, “Wsparcie osób pokrzywdzonych”, “Sztuka argumentacji w wewnętrznej i zewnętrznej (medialnej) komunikacji”, “Sekret i przejrzystość, czyli jak pogodzić wodę z ogniem w informowaniu o procesach karnych w Kościele”, “Komunikacja instytucjonalna w sytuacjach kryzysowych: odpowiedzi na trudne pytania”, “Promocja kobiecości w sieci”, “Problemy osób pokrzywdzonych i potrzeba terapii”, “Tik Tok w komunikacji Kościoła”, “Sprostowanie prasowe” oraz “Strony www w komunikacji kryzysowej”.

Organizatorami spotkania byli: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW oraz o. Jan Maria Szewek OFMConv – Rzecznik Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób.

(pg)