W pierwszą niedzielę adwentu oddano do użytku liturgicznego kościół rektoralny pw. św. Józefa w Gdańsku, którym opiekują się oblaci. Rekonsekracji świątyni dokonał biskup Zbigniew Zieliński – biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Wcześniej zainaugurowano działalność Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury oraz poświęcono odnowione pomieszczania klasztorne. Całość prac mogła być zrealizowana dzięki dotacjom unijnym, miasta Gdańsk oraz wsparciu i zaangażowaniu wielu osób.

Zakończenie projektu “Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowacje” rozpoczęło się od spotkania w sali wielofunkcyjnej nowo powstałego Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury. Zebranych przywitali: o. Marcin Szafors OMI (dyrektor OCEiK) oraz o. Tomasz Maniura OMI, którzy animowali dalszy przebieg spotkania. Wśród zaproszonych gości byli: bp Zbigniew Zieliński, o. Paweł Zając OMI – prowincjał polskich oblatów – wraz z radą prowincjalną, Kacper Płażyński – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Fotyga – posłanka Parlamentu Europejskiego, Tomasz Gieszcz – dyrektor biura Wojewody Pomorskiego, Piotr Kowalczuk – wice-prezydent miasta Gdańska, prof. dr hab. Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków wraz ze współpracownikami: Januszem Tarnackim i Anną Filipiak, Iwona i Andrzej Grzeszukowie – menadżerowie projektu, Adam Dyla – przedstawiciel generalnego wykonawcy – firmy Integra.

Na początku spotkania biskup Zieliński odmówił modlitwę błogosławieństwa obiektów klasztornych i wraz z prowincjałem oraz superiorem miejscowej wspólnoty – o. Piotrem Furmanem OMI – dokonano poświęcenia budynku.

Inspirującym był wykład prof. Andrzeja Januszajtisa – fizyka i pasjonata historii Gdańska. Prelegent ukazał dzieje zespołu klasztornego św. Józefa. Następnie uczestnicy gali mogli zapoznać się z harmonogramem prac renowacyjnych i tym, co zmieniło się w wystroju i zagospodarowaniu obecnych zabudowań klasztornych. Oblaci wyrazili swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu. Ze strony prowincji dzieło koordynował ekonom prowincjalny – o. Józef Czernecki OMI.

Po wykładzie inauguracyjnym Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, który wygłosił jego dyrektor – o. Marcin Szafors OMI, zakończyła się pierwsza część uroczystości.

O godzinie 13.00 w kościele przyklasztornym rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Zielińskiego, podczas której dokonał ponownej konsekracji świątyni. W kazaniu przypomniał burzliwą historię kościoła, wspominając legendarną postać o. Józefa Mańkowskiego OMI. Podkreślił jednocześnie, że to 71. rocznica obecności “dobrych oblatów” przy kościele św. Józefa w Gdańsku. Kaznodzieja wyraził wdzięczność Kościoła Gdańskiego za gorliwą duszpasterską posługę misjonarzy, wyrażającą się przede wszystkim poprzez stały konfesjonał oraz straż przy Najświętszym Sakramencie:

 

 

Nam, zgromadzonym w tej gdańskiej świątyni, której patronuje św. Józef – przypomnijmy sobie i tym pomrukującym na Papieża Franciszka, prze niego właśnie jeszcze bardziej uwydatniony w życiu kościoła, choćby wprowadzeniem jego imienia do kanonu Mszy Świętej – dana jest łaska zgłębienia tej wielkiej tajemnicy – Eucharystii poprzez przeżycie niezwykłego obrzędu tj. rekonsekracji świątyni – domu, w którym mieszka Bóg, domu w którym sprawuje się sakramenty – to najświętsze wydarzenia, w których może uczestniczyć człowiek. To właśnie w kościele, w świątyni, w sprawowanych tu sakramentach niebo łączy się z ziemią, a sprawy Boskie łącza się ze sprawami Boskimi.

Do rangi sakramentu urasta także to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczestniczymy – rekonsekracja tego kościoła. Niegdyś oddany na wyłączność kultu Bożego, teraz po burzliwych dziejach i podjętych pracach renowacyjnych – z należną czcią oddajemy go do kultu!

 

 

 

W mistagogicznym fragmencie kazania biskup Zbigniew wyjaśnił symbolikę poszczególnych momentów rekonsekracji świątyni. Wymownym momentem było namaszczenie olejem krzyżma nagiego ołtarza. Namaszczono również ściany kościoła – dokonali tego wspólnie: biskup Zieliński oraz ojciec prowincjał – Paweł Zając OMI.

Na zakończenie liturgii głos zabrał o. Paweł Zając OMI, który wyraził słowa wdzięczności w imieniu Zgromadzenia w Polsce:

Uroczystości w Gdańsku były transmitowane przez media internetowe. Streaming na Facebooku dotarł do blisko 3 tysięcy odbiorców. Relacja z Mszy św. była przekazywana on-line poprzez stronę klasztorną oblatów w Gdańsku.

Kościół św. Józefa w Gdańsku wraz z zabudowaniami klasztornymi w stylu gotyckim został wzniesiony w XV wieku. Karmelici trzewiczkowi rozpoczęli budowę w 1483 roku. W prezbiterium znajdował się ołtarz poświęcony św. Józefowi – patronowi ludzi pracy, w kościele znajdowało się również 14 ołtarzy bocznych, pięknie zdobionych z figurami świętych. Pierwotnie świątynia miała liczyć 75 metrów długości i sięgać do dzisiejszej wolnostojącej bramy przy ul. Elżbietańskiej. W 1945 roku, wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Gdańska, kościół został częściowo zniszczony. Żołnierze sowieccy podłożyli ogień pod świątynię, w której schroniło się ponad 100 osób. Do pierwotnych rozmiarów kościoła nigdy nie powrócono. Od 1947 roku mieści się tu dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy sprawują opiekę duszpasterską nad tym miejscem. W kaplicy Wieczystej Adoracji odbywa się spowiedź, z której licznie korzystają mieszkańcy Gdańska i okolic. Miejsce nazwane jest potocznie “kościołem ekstremalnych spowiedników” – rocznie korzysta tu z sakramentu pokuty ponad 80 tysięcy penitentów.

Pieniądze na projekt „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację” pochodziły ze środków europejskich w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

(pg)