W Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu odbyła się animacja misyjna, przeprowadzona przez o. Mariusza Boska OMI z Prokury Misyjnej. Z okazji przypadającego w czwartek 5 grudnia Dnia Wolontariatu, misjonarz zachęcał do włączenia się w pomoc misjom. Jedną z okazji będzie organizowany przez szkołę jarmark świąteczny, podczas którego sprzedawane będą pamiątki misyjne, przekazane szkole przez oblatów, a dochód zostanie przeznaczony na pomoc misjonarzom.

Przedstawiając działalność misyjną i codzienne życie na największej misji Polskiej Prowincji – na Madagaskarze – podkreślał różnice w funkcjonowaniu Kościoła na terenach misyjnych oraz życie wierzących na Czerwonej Wyspie. Ojciec Mariusz zaszczepiał także ideę wolontariatu misyjnego, podkreślając, na co musi być przygotowany wolontariusz, który chce wyjechać do innego kraju, aby służyć swoją pomocą. W tym celu zachęcał młodych, aby śledzili działalność wolontariatu misyjnego, który prowadzony jest przy Oblackim Centrum Młodzieżowym w Kokotku.

Czasami nasze wyobrażenie Kościoła i zwyczajów, które dla nas są oczywiste, przesłania nam fakt, że w innych krajach są ludzie na innych etapach, pewne rzeczy inaczej rozumieją, odbierają – nawet mają swoje rzeczy, które dla nich są bardzo ważne, które dla nas są mniej ważne. Tutaj często rodzą się nieporozumienia, konflikty, czy rozczarowania – zarówno misjonarskie, jak i wolontariackie – mówił o. Mariusz Bosek OMI.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 800 uczniów.

 

(pg/zdj. ZSZP)