W Rzymie rozpoczęła się Sesja Plenarna Zarządu Centralnego Zgromadzenia. Zapoczątkowała ją Eucharystia w kaplicy przy via Aurelia, której przewodniczył o. Louis Lougen OMI, superior generalny.

Sesje plenarne pomagają zarządzać Zgromadzeniem z poziomu administracji generalnej. Podejmują tematykę spraw, co do których potrzebna jest zgoda superiora generalnego z jego radą. To właśnie na takich spotkaniach zatwierdza się budżet Zgromadzenia, powołuje się członków zarządu generalnego, mianuje się prowincjałów – lub jeśli w danej prowincji są wybory – potwierdza się ich wybór, potwierdza wybór radnych prowincjalnych, podejmuje się decyzje ważne dla całej rodziny zakonnej.

Dla naszej prowincji jest to sesja szczególna, ponieważ po zatwierdzeniu o. Pawła Zająca OMI na drugą kadencję, jako prowincjała Polskiej Prowincji, oczekujemy potwierdzenia nominacji na radnych prowincjalnych.

Zobacz także: [Ojciec Paweł Zając OMI mianowany prowincjałem na drugie trzechlecie]

(pg/zdj. OMI Rzym)