Charyzmat oblacki: Kim są biedni?

This is a custom heading element.

10 stycznia 2020

Kim są biedni? Najczęściej myślimy o tych, którzy korzystają z pomocy charytatywnej Kościoła i do których to Kościół jest posłany. Ale o kim dokładnie mówimy? Ojciec Marcin Serwin OMI wykracza poza tradycyjny, materialny sens tego słowa i zachęca do odkrycia, kim naprawdę są biedni i jak możemy służyć im od strony duchowej, idąc za przykładem św. Eugeniusza de Mazenoda.

(pg)