Jako komentarz do niedzieli Chrztu Pańskiego publikujemy kazanie z parafii oblackiej w Siedlcach, które wygłosił o. Paweł Gomulak OMI z Opola:

o. Paweł Gomulak OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista), Misjonarz Miłosierdzia ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka, uzyskał licencjat kanoniczny z nauk biblijnych. Odpowiedzialny za media w Polskiej Prowincji. Należy do klasztoru w Opolu.