Superior generalny – o. Louis Lougen OMI wraz z radą generalną, zebraną w Rzymie na sesji plenarnej, mianował radnych prowincjalnych, którzy będą wspierali prowincjała Polskiej Prowincji w drugim trzechleciu jego kadencji.

Zobacz także: [Ojciec Paweł Zając OMI mianowany prowincjałem na drugie trzechlecie]

Inauguracja drugiej kadencji prowincjała – o. Pawła Zająca OMI oraz jego nowej rady rozpocznie się 17 lutego 2020 roku w Poznaniu. Oto nazwiska i zdjęcia nowych radnych prowincjalnych:

(pg)